مراحل اختلاط مواد

/, تولید/مراحل اختلاط مواد

تولید سنگ مصنوعی بر پایه بتن مقاوم و مستحکم دارای استانداردهایی می باشد که چنانچه رعایت گردد، سنگ مصنوعی با بالاترین کیفیت تولید خواهد شد. یکی از الزامات تولید، طرح اختلاط مواد می باشد که در سه ویدئو زیر مراحل اختلاط مشاهده می گردد.

     

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.