تولید قالب مالون سنگ مصنوعی

/, تولید/تولید قالب مالون سنگ مصنوعی

یکی از سنگهای پرطرفدار در صنعت ساختمان، سنگ مالون در ابعاد بزرگ می باشد. با توجه به نیاز بازار شرکت کیمیا صنعت با ساخت انواع قالب مالون در ابعاد مختلف، آمادگی تولید انبوه این قالبها را برای تولیدکنندگان سنگ مصنوعی دارد. ابعاد قالبهای تولید شده در حال حاضر به شرح زیر می باشد:

60*120 سانت

50*100 سانت

40*100 سانت

80*80 سانت

70*70 سانت

60*60 سانت

40*40 سانت

لازم به ذکر است، طراحی سایزهای دیگر نیز در برنامه شرکت قرار دارد و طی ماه های آتی به تولید خواهد رسید.

قالب مالون 80*80قالب مالون

قالب مالون 60*120

قالب مالون 60*60قالب مالون 70*70