مقالات و اخبار

/مقالات و اخبار

میكسر جرم نسوز

میکسر جرم نسوز جهت اختلاط مواد جرم نسوز در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که مواد جرم نسوز دارای نسبت آب به مواد بسیار پایین است...