رنگ دوده در بتن برای تولید بتن مشکی

//رنگ دوده در بتن برای تولید بتن مشکی

بیشتر ین رنگی که برای سیمان یا بتن مشکی استفاده می شود پیگمنت اکسید آهن مشکی می باشد. همچنین رنگ های پودری قرمز و زرد و قهره ای نیز در تولید بتن رنگی و همچنین سیمان رنگی زمینه مصرف زیادی دارند.

استفاده از رنگ قرمز یا زرد و همچنین فروکسید مشکی (رنگ سیمان مشکی) باعث دوام و سازگاری بتن با رنگ پودری می شود.

چنانچه می خواهید بتن مشکی با رنگ سیاه تولید کنید می توان بجای فروکسید مشکی از رنگ دوده استفاده کرد چراکه استفاده از فروکسید رنک نوک مدادی می دهد.

دوده دارای رنگدهی بسیار الایی می باشد و از لحاظ عمق رنگ 4-6 برابر قوی تر از اکسید آهن می باشد.

با توجه به نوع محصول بتنی که می خواهید تولید کنید استفاده از 2 % دوده برای حصول تم رنگ مناسب پیشنهاد می شود.

کارگاه های تولید قطعات بتنی و همچنین تولید کنندگان سنگ مصنوعی باید بخاطر داشته باشند که کار کردن با دوده حساسیت ها و همچنین مزایای خاص خود را دارد اما با وجود تمام موارد استفاده از دوده و همچنین بکارگیری تکنیک مناسب برای تولید محصول آنتیک می تواند ارزش فزوده مناسبی در محصول تولید شما اجاد کند.

عوامل تاثیرگذار برای تولید محصولی با کیفیت مناسب عبارتند از:

دقت کنید که چنانچه می خواهید محصول بتنی تولیدی کیفیت ظاهری و عمق رنگ مناسبی داشته باشد بهتر است عیار سیمان شما بالای 450 باشد و نسبت آب به سیمان 20-25 درصد استفاده شود.