قالب پازل اورسی و مکمل

نام محصول: قالب سنگ فرش پازل اورسی و مکمل
کد محصول: 5010-5011
ابعاد محصول:
تعداد در متر مربع: 8 ست
توضيحات: