قالب نما لاستیکی پژواک

نام محصول:  قالب نما لاستیکی پژواک
کد محصول: L1173
ابعاد محصول: 38×42 سانتی متر
تعداد در متر مربع:   6.2
توضیحات: