دور درختی لاستیکی قاب عکسی

نام محصول:  قالب جدول لاستیکی دوردرختی (قاب عکسی)
کد محصول: L8042
ابعاد محصول:  20×40×20 سانتی متر
تعداد در متر مربع: 
توضیحات: