جدول لاستیکی دورباغچه صلصال

نام محصول:  قالب جدول لاستیکی صلصال
کد محصول:  L8014
ابعاد محصول:  8×45×50سانتی متر
تعداد در متر مربع: 
توضیحات:

توضیحات

نام محصول:  قالب جدول لاستیکی صلصال
کد محصول:  L8014
ابعاد محصول:  7×37×42 سانتی متر
تعداد در متر مربع: 
توضیحات: