جدول لاستیکی دورباغچه ای سه گل

جدول لاستیکی دورباغچه ای سه گل

نام محصول:  قالب جدول لاستیکی دورباغچه ای سه گل
کد محصول: L8019
ابعاد محصول:  7×35×50 سانتی متر
تعداد در متر مربع: 
توضیحات: