المان شهری بتنی

با توجه به روز شدن صنعت بتن و زیباسازی شهری، المان شهری ساخته شده از بتن ، با استقبال زیادی روبرو شده است. المان باغ هنری اجرا شده در میدان ملت تهران، یکی از پروژه های انجام شده توسط شرکت کیمیا صنعت می باشد. ترکیب ذوق و هنر ایرانی با بتن ، جلوه ای زیبا به زیباسازی شهری می بخشد.