خدمات تزریق پلاستیک

/خدمات تزریق پلاستیک
  1.  طراحی و ساخت انواع قالب های تزریق

با تجربه ای که در ساخت انواع قالب های تزریق پلاستیک داریم آمادگی داریم در ساخت قالب های تزریق شما همکاری کنیم:

تاکنون در صنایع مختلف قالب های مختلف ساخته ایم:

  • ساختمان
  • رنگ و رزین
  • قطعات برقی
  • الکترونیک
  • خدمات تولید قطعات تزریق
  1. خدمات تزربق پلاستیک

تولید انواع قطعات تزریق پلاستیک شما با کیفیت مناسب.

تولید انواع قطعات تزریق از 50 گرم تا 2 کیلو گرم.

چنانچه برای تولید قطعات پلاستیکی خودتان نیاز به کمک دارین شرکت کیمیا صنعت آمادگی ارائه خدمات در زمینه تولید قطعات پلاستیکی تزریق دارد.