نسبت های طرح اختلاط بتن

//نسبت های طرح اختلاط بتن
طرح اختلاط بتن

از آنجایی که تهیه بتن با خواص مقاومتی بالا از اهمیت زیادی برخوردار است برای تهیه بتن با مقاومت بالا از 5 نوع ماده اولیه یا مصالح اصلی استفاده می شود.

سیمان پرتلند(تیپ 1 یا 2)، ماسه، شن یا سنگدانه، آب و فوق روان کننده.

نسبت بین سنگدانه ها و ماسه به سیمان عامل تعیین کننده ای در مقاومت فشاری نهایی مخلوط بتن می باشد.

به عنوان مثال طرح اختلاط بتن از 1 قسمت سیمان، 3 قسمت ماسه و 3 قسمت سنگدانه در نهایت به بتنی با مقاومت فشاری 3000Psi منجر می شود. در واقع استفاده بیشتر از آب باعث کاهش مقاومت نهایی بتن می شود و استفاده از آب کمتر باعث بهبود در مقاومت نهایی بتن می شود.

در توزین مصالح این نکته را باید مد نظر داشت که مبنای توزین بر اساس مصالح خشک می باشد و دقت در توزین یا استفاده از پیمانه مناسب و دقیق در نهایت باعث می شود در طول پروژه کیفیت یکسانی از بتن داشته باشید.

لازم بذکر است که علاوه بر رعایت نسبت ها در طرح اختلاط استفاده از سیستم اختلاط مناسب و همچنین پن میکسر با طراحی مناسب به کیفیت بتن نهایی تهیه شده کمک شایانی می کند.