محاسبه قیمت تمام شده هر متر مربع سنگ مصنوعی

//محاسبه قیمت تمام شده هر متر مربع سنگ مصنوعی

 

محاسبه قیمت تمام شده هر متر مربع سنگ مصنوعی، در تعیین قیمت فروش و همچنین محاسبه سود کارگاه های تولیدی ، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. به طور کل در هر کسب و کاری، بررسی اقتصادی قیمت تمام شده و به عبارت دیگر دارا بودن توجیه اقتصادی برای هر تولید کننده بسیار حائز اهمیت می باشد. در خصوص راه اندازی کارگاه تولید سنگ مصنوعی، پس از بررسی فنی و مطالعات بازار آن محصول، می بایست طرح توجیهی اقتصادی محصول نهایی به دقت بررسی شود. در محاسبه بهای تمام شده ، می بایست کلیه هزینه های تولید و هزینه های سربار، بررسی شود. این هزینه ها شامل موراد زیر می باشد :

 

-هزینه های مواد اولیه (ماسه، سیمان، رنگ و رزین)

-هزینه های کارگری

-هزینه آب و برق و گاز

-هزینه اجاره کارگاه تولیدی

-هزینه استهلاک دستگاه ها و قالب ها

-هزینه تعمیر و نگهداری

-هزینه های سربار

دقت داشته باشید میزان تولید روزانه و همچنین نسبت سیمان به ماسه نقش مهمی در قیمت تمام شده هر متر مربع سنگ مصنوعی دارند. کلیه ارقام خواسته شده را با دقت طبق شرایط کارگاه خود در جدول زیر تکمیل نمایید و سپس قیمت تمام شده هر مترمربع محصول شما در ردیف آخر این جدول محاسبه شده است.