عمل آوری بتن در میکسرهای دستی بتن

/, تولید/عمل آوری بتن در میکسرهای دستی بتن

در مطلب قبلی در خصوص عمل آوری بتن توضیحاتی آورده شد بنظرمان رسید که برای آنکه مطلب گویاتر باشد چند ویدئو در این خصوص آپلود کنیم.

بررسی ها نشان می دهد که ترتیب اضافه کردن مصالح بسیار در حصول بتن با اسلامپ مناسب موثر است.


معمولا شرکت ها یا کارگاه ها تولید کننده قطعات بتنی پیش ساخته همچنین قطعات بتنی جدید و همچنین بتن سبک سعی می کنند روال تولید یکسانی را در تولید خود استفاده کنند.

افزدونی های بتن که برای افزایش مقاومت بتن و کاهش مصرف آب استفاده می شوند زمانی به مخلوط اضافه می شوند که ماسه و سیمان به رطوبت کافی رسیده باشند. همچنین استفاده از فوق روان کننده ها چنانچه مراحل تولید رعایت نشوند باعت می شود که بتن تولید شده اصطلاحا بتن مرده و با ظاهری گلی داشته باشد.

اسلامپ مناسب بتن در فرایند خشک شدن و همچنین مقاومت قطعه نهایی تولید شده تاثیر گذار است. ویدئوی زیر شکل ظاهری بتن با اسلامپی مناسب برای تولید قطعات بتنی را نشان می دهد.

رعایت اسلامپ باعث می شود در زمان ویبره هم با دردسر کمتری مواجه شویم.

استفاده از پن میکسر در ساخت و آماده سازی بتن تاثیر زیادی دارد. در میکسرهای مخزن ثابت بدلیل آنکه مواد و مصالح خوبی با پره های میکسر درگیر می شوند اختلاط بصورت کامل انجام می شود و رطوبت بصورت یکسان به تمام نقاط ملات منتقل می شود.