بتن رنگی

//بتن رنگی

بتن رنگی

طی سال های خیر و با ورود سلیقه های متنوع در طراحی نماهای داخلی و خارجی و همچنین محوطه سازی مجتمع های بزرگ و واحدهای ویلایی تمایل به استفاده از رنگ در بتن افزایش یافته است.

با توجه به ماهیت بتن، استفاده از رنگ در بتن باید بگونه ای باشد که سازگاری مناسبی با محیط اطراف و همچنین ترکیبات بتن داشته باشد.

رنگ پودری بتن
موزاییک بتن رنگی

نوع رنگ پودری و نحوه اختلاط عامل تعیین کننده ای در کیفیت رنگ نهایی بتن می باشد. بدیهی است که استفاده از رنگ بتن مقداری قیمت نهایی بتن آماده شده را بالا می برد اما با استفاده از تکنیک ها خاص در طرح اختلاط و همچنین عمل آوری مناسب می توان قیمت را در محدوده خاصی ثابت نگه داشت.

عمده رنگ های پودری که در بتن استفاده می شوند عبارتند از:

1- اکسید آهن- قرمز (اخری)

2- اکسید آهن- زرد (گل ماش)

3- اکسید آهن- قهوه ای

4- تیتان – سفید

5- دوده – مشکی

6- اکسید آهن- ترکیبی سبز

7- اکسید آهن- ترکیبی آبی

میزان رنگ مصرفی در بتن 2-5 درصد وزنی سیمان می باشد که میزان دقیق آن با توجه به طیف رنگ مورد نیاز و همچنین عیار بتن و رنگ ماسه مشخص می شود که پیشنهاد می شود قبل از اجرای پروژه در خصوص رنگ نهایی با تولید نمونه های مختلف با توجه به مصالح موجود، با کارفرمای خود به جمع بندی برسید.