بتن رنگی و نکاتی در مورد افزودن رنگ به طرح اختلاط بتن

//بتن رنگی و نکاتی در مورد افزودن رنگ به طرح اختلاط بتن

اضافه گردن رنگ به بتن حین تهیه طرح اختلاط از جمله مزینه جذاب و مورد توجه در صنعت بتن می باشد و استفاده از رنگ در بتن زمانی اهمیت می باشد که ظاهر بتن و همچنین نوع کاربرد آن در زیباسازی بنا یا پروژه اهمیت داشته باشد.

استفاده از رنگ در بتن تجربه های اولیه ای نیاز دارد و کیفیت رنگ بتن و همچنین رنگ آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. بکارگیری رنگ در بتن از حدئد سال های 1950 میلادی توسط شرکت  F.D Davis پیشنهاد شد و این شرکت به پیمانکارهای خود پیشنهاد داد از رنگ های پایه اکسید آهن برای بتن خود استفاده کنند.

در ابتدا بتن رنگی با استفاده از سیمان سیاه تولید می شد اما در حال حاضر انواع بتن های زیبا با بکارگیری سیمان سفید تولید می شود. اهمیت استفاده از رنگ در بتن به اندازه ای است که سعی کردیم بررسی های دقیق تری در این خصوص انجام دهیم که اقدام های مهمی که جهت بهبود کیفین رنگ بتن موثر است شناسایی کنیم.

رعایت نکات زیر در حین اختلاط می تواند در یکنواختی رنگ و ثبات آن موثر باشد:

1- استفاده از میکسر با تعداد پره های بیشتر و عدم استفاده از بتونیر

2- استفاده از عیار مناسب سیمان و بکارگیری سیمان تیپ 1 یا 2

3- استفاده از حداقل 2 درصد رنگ به نسبت وزن سیمان(این درصد برای رنگ های اخرا یا گل ماش طبیعی گاهی تا 10 % هم افزایش می یابد)

4- استفاده از رزین یا روان کننده های نسل جدید با هدف اختلاط مناسب رنگ

5- عمل آوری دقیق در شرایط رطوبت و دمای مناسب. هر چه بتن مدت زمان بیشتری در شرایط خاص مرتبط با عمل آوری بعد از تولید قرار گیرد رنگ تولید شده نهایی از کیفیت و ماندگاری بیشتری برخوردار است.

6- در صورت استفاده از ویبره برای تراکم بتن دقت شود زمان ویبره مناسب انتخاب شود که رنگدانه از بتن جدا نشود.

نکته جالب توجه در تولید بتن رنگی با استفاده از رنگ های پودری این مسئله است که استفاده از رنگ باعث افزایش قیمت تمام شده بتن می شود بنابراین الزاما استفاده درصد بالای رنگ با هدف بهبود کیفیت مناسب نمی باشد.

بنابراین عموما 1-2 درصد وزن سیمان می توان رنگ اضافه نمود که قیمت بتن تولید شده مناسب باشد.