بتن رنگی و روش های ساخت آن

//بتن رنگی و روش های ساخت آن

روش های ساخت بتن رنگی

برای ساخت بتن رنگی یا به عبارتی تولیدرنگ آمیزی بتن روش های مختلفی وجود دارند که عبارتند از:

  • پاشیدن پودر خشک بر روی بتن تازه
  • افزودن مخلوط رنگ مایع حین تهیه بتن
  • اضافه کردن رنگ پودری حین تهیه بتن در میکسر
  • استفاده از سیمان رنگی
  • رنگ آمیزی بتن نهایی با استفاده از مواد و اسیدهای شیمیائی

ساخت بتن رنگی

استفاده از روش مناسب تولید بتن رنگی ملاحظات خاص خودش را دارد. استفاده از روش پودر خشک و پاشیدن پودر بر روی بتن بخاطر اینکه رنگ کمتری مصرف می شود باعث می شود که اقتصادی باشد.

روشش پاششی تنها برای سطوح افقی استفاده می شود. از این روش برای رنگ آمیزی سطوح عمودی استفاده نمی شود. استفاده از رنگ مایع این امکان رو به تولید کننده می دهد. تنوع زیادی از رنگ های مختلف را می دهد. این روش برای تولید بتن رنگی در حال حاضر برای پروژه های فضای بسته و همچنین نماهای ساختمان بسیار پرکاربرد می باشد.

استفاده از رنگ های پودری برای تولید بتن رنگی باید گفت پرکابردترین روش می باشد. در این روش پودر رنگی که عمدتا بر پایه اکسیدهای آهن می باشد. مستقیما در داخل همزن بتن به طرح اختلاط اضافه می شود.

در حال حاضر بیشتر از رنگ های اخرا سیمانی و گل ماشی سیمانی برای تولید بتن رنگی استفاده می شود. دلیل آن به نظر می رسد بخاطر این است که پودرهای معدنی رنگ های اخرا و گل ماش در طبیعت موجود می باشد.

رنگ اخرا

استفاده از سیمان رنگی با توجه به آنکه قیمت سیمان رنگی بالاست و همچنین تنوع و زیف مناسبی از رنگ های بتنی نمی توان با استفاده از سیمان رنگی تولید کرد رواج بسیار کمتری دارد.

همچنین استفاده از ترکیبات شیمیایی بر روی سطح بتن اجرا شده برای تغییر رنگ بتن نیز برای پروژ های خاص می باشد. در این روش از اسید استین ها برای ایجاد رنگ های مختلف بر روی بتن استفاده می شود.